AMA

ArbeidsMatige Activiteiten

 

 

Personen die ouder dan 18 jaar en jonger dan 65 jaar zijn en voor wie betaalde beroepsarbeid, met of zonder ondersteuning, op middellange termijn niet, nog niet of niet meer mogelijk is door een of meer belemmeringen van medische, mentale, psychische, psychiatrische of sociale aard (MMPPS) kunnen deelnemen aan arbeidsmatige activiteiten (AMA).

De deelnemer arbeidsmatige activiteiten verricht onbezoldigd arbeidsmatige activiteiten bij een werkpost. De werkpost kan zowel een social profit organisatie, een profit organisatie als een publieke overheid zijn.

De arbeidsmatige activiteiten worden verricht onder begeleiding van een erkende begeleider arbeidsmatige activiteiten. VZW Bewust is een erkende organisatie voor het begeleiden van AMA's.  

Het doel van het aanbod van arbeidsmatige activiteiten is het bieden van een zinvolle bezigheid, zorgen voor structuur, het aanreiken van sociale contacten en de mogelijkheid tot zelfontplooiing.

 

Interesse?

 

Neem dan contact op met onze AMA begeleider.

Elke Pollenus : 0492/13 23 41

elke.pollenus@hetheft.be