Missie 

Arbeidscentrum Het Heft vzw is een arbeidszorgproject en een lokaal diensten economiebedrijf, gegroeid uit de sector geestelijke gezondheidszorg.

Wij bieden duurzame tewerkstelling aan volwassenen met een al dan niet grote afstand tot de arbeidsmarkt. Onze werknemers werken in een inclusieve onderneming, met het oog op doorstroom en doorgroeimogelijkheden, waarbij begeleiders hen leren omgaan met werkdruk en er veel aandacht is voor arbeidsattitudes.

Visie

Het Heft is een organisatie gespecialiseerd in beroepsopleiding en beroepsherscholing.  ( werkervaring, ontwikkeling van werkgelegenheid, …)

Arbeidscentrum Het Heft wil zich dan ook blijven profileren als promotor van werkervaringsprojecten, waarbij we steeds weer mensen uit kansengroepen aan een duurzame en zinvolle tewerkstelling willen helpen. We zullen ons dan ook blijven engageren in innovatieve en experimentele projecten die naast tewerkstelling voor de doelgroep ook een maatschappelijke meerwaarde creëren.