AMA WSE

 

Arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie ( AMA WSE)

 

De drie subsidievormen van arbeidszorg in de sociale economie zijn vanaf 1 april 2021 geïntegreerd in één regelgevend kader voor arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie.

Binnen de bevoegdheid sociale economie bestonden drie vormen van arbeidszorg, elk met hun eigen subsidiëring en voorwaarden naar invulling. Met de nieuwe regelgeving komen we nu tot één regelgevend kader voor de begeleiding van arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie, gericht op stappen zetten naar betaalde arbeid.

 

Wat?

Arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie gaan over :

- tijdelijk onbetaalde activiteiten

- gericht op het aanbieden van de latente functies van arbeid

- met een duidelijke focus op het zetten van stappen naar betaalde arbeid

 

Wie? Maatwerkbedrijven en hun partners

Maatwerkbedrijven en hun partners kunnen een aanvraag indienen voor de toekenning van een contingent  van arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie. Maatwerkbedrijven beschikken over een laagdrempelig en gevarieerd aanbod aan werkvloeren. Daarnaast hebben zij een netwerk om deelnemers te laten genieten van de latente functies van arbeid, zoals sociaal contact, zingeving, structuur, .... . 

Maatwerkbedrijf de Ploeg is hiervoor een samenwerkingsverband aangegaan met VZW Het Heft en AC Balans in Hasselt.

Het maatwerkbedrijf stuurt het samenwerkingsverband aan en staat in voor de kwaliteit van de begeleiding door de partners, het verdelen van de financiering en het aanleveren aan het departement.

De organisaties die als partner in het samenwerkingsverband fungeren, nemen de begeleidingstaken op zich en hebben hiervoor, net zoals de maatwerkbedrijven, een of meer gekwalificeerde begeleiders in dienst.

Het maatwerkbedrijf en de organisaties/partners die werken in het samenwerkingsverband, hebben de volgende verplichtingen :

-  voor de start van de arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie sluiten ze de noodzakelijke verzekeringen af die de deelnemer beschermen tegen lichamelijke ongevallen op de werkpost, inclusief de verplaatsingen naar en van de werkpost, en tegen burgerlijke aansprakelijkheid.

- bij de start van de arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie sluiten ze een begeleidingsovereenkomst af met de deelnemer en de verantwoordelijke van de werkpost.

 

Wie? Deelnemers

 

De doelgroep van deze trajecten zijn personen die omwille van medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale problematieken niet betaald aan de slag kunnen, maar wel in staat zijn om minimaal 12u in de week deel te nemen aan arbeidsmatige activiteiten. Zij kunnen dit aantal uren gradueel opbouwen en hierbij drempels afbouwen om zo stappen te zetten naar betaald werk.

VDAB bepaalt als arbeidsregisseur voor alle personen, ongeacht hun statuut, de toegang tot de arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie. Zij maakt minstens jaarlijks de inschatting of de persoon nog aan de voorwaarden van deelname beantwoordt en al dan niet naar betaalde tewerkstelling kan doorstromen.

VDAB kan de volgende categorieën van personen toeleiden naar arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie :

- niet-werkende werkzoekende

- personen met een leefloon die de toelating hebben van het OCMW

- personen die arbeidsongeschikt erkend zijn die de toelating van de adviserende arts van het ziekenfonds hebben gekregen

- personen die een inkomensvervangende tegemoetkoming of integratietegemoetkoming ontvangen